Ексклузив Осигурување на Живот

 

Осигурувањето на живот е единствен начин да ја планираме иднината. Уникатноста на овој производ се состои во неговата штедна и истовремено осигурителна компонента. Животното осигурување е еден вид на инвестиција во сигурна економска иднина.

ЕКСКЛУЗИВ ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ  – Ексклузивна сигурност во еден потег!     

ПРИДОБИВКИ:

 • еднократна уплата на премија за целиот осигурителен период  
 • сигурен облик на штедење со истовремено осигурување
 • од старт осигурена сума поголема во однос на уплатената премија за 13% – 50%  
 • дополнително, Ви припишуваме добивка
 • можнос веднаш да подигнете заем по полиса
 • финансиска сигурност за Вас и Вашето семејство
 • можност за вклучување на дополнителни осигурителни компоненти:
 •   осигурување од несреќен случај  (незгода)
 •  здравствено осигурување од тешки болни состојби
 •  здравствено осигурување од малигни болести

 

 • ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА
  • Осигурена сума во случај на траен инвалидитет поради несреќен случај
  • Осигурена сума во случај на 100% траен инвалидитет
  • Дневен надомест за лекување во болница поради несреќен случај

Дополнителното осигурување од незгода е просторно и временски неограничено.

 • ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТЕШКО БОЛНИ СОСТОЈБИ

ЛИСТА НА БОЛЕСТИ ОПФАТЕНИ СО „CROATIA ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТЕШКИ БОЛНИ СОСТОЈБИ“:

 • Исхемична болест на срце
 • Срцев удар
 • Мозочен удар
 • Мултиплекс склероза
 • Паркинсова болест
 • Алцхајмеровата болест
 • СИДА
 • Хронично затајување на функцијата на бубрезите
 • Затајување на црн дроб
 • Анкилозантен спонделит
 • Ревматоиден артритис
 • Малигни болести (рак)

Осигурителниот надомест на осигуреникот ќе му обезбеди неопходни парични средства за плаќање на трошоци кои не ги покриваат другите осигурувања.

 • ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

 

Кроациа Осигурување – Живот и Вашата картичка за лојалност Ви овозможуваат попуст на повеќе од  250 локации низ цела Македонија.

Станете наш осигуреник и стекнете се со правото на користење на КРОАЦИА КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛНОСТ која Ви овозможува попуст при посета на ресторани, кафулиња, салони за убавина, фитнес центри, училишта за странски јазици, продавници за детски играчки, стоматолошки ординации, парфимерии, туристички агенции итн.