Патничко осигурување

Се спремате на пат? Без разлика каде одите – на скијање на Алпите, летување во Тајланд, деловен пат во Франкфурт…без патничко осигурување не сте целосни спремни. Зошто? Затоа што само патничкото осигурување ќе го направи вашиот одмор навистина безгрижен и сигурен.

Ова осигурвање наменето е за широк опсег на патници: од туристи, деловни луѓе, школски деца и студенти, како и спортисти и физички работници. Патничко осигурување

Наша препорака патничкото осигурување на Кроација Осигурување.

Со ова осигурување добивате премиум услуга по светски стандарди во соработка со CORIS (www.coris.com).

Врвна услуга 24 часа дневно, која ги покрива сите медицински оправдани трошоци во странство настанати поради несреќен случај или болест.

Покриени трошоци

– медицинска нега, консултација со доктор и трошоци за лекови

– хоспитализација

– превоз со медицинско возило

– транспорт на осигуреникот до земјата доколку поради оправдани причини истиот не може да се врати на планираниот начин

 

Кога ќе затреба тука е Coris April assistance

Услугата предвидува 24h поддршка, како и премостување на сите јазични проблеми и координативни комуникации и инструкции со дипломатските тела во странство, семејството како и осигуреникот. Брз и сигурен поврат во земјата.

 

Патувајте сигурно и среќно со Кроација осигурување!